Advokatfirmaet Himmerland

Advokatfirmaet Himmerland er egnens største og ældste advokatfirma.

Vi kan samarbejde med alle og præstere enhver form for rådgivning.

advokat@advhim.dk
98 62 40 00

Lægger stor vægt på nærhed

Vi lægger stor vægt på nærhed, og de fleste af vore kunder kommer fra nærområdet.

Møder dig i øjenhøjde

Vi arbejder for dig i et sprog, du kan forstå og møder alle i øjenhøjde. Vi er fagligt specialiserede indenfor de fleste juridiske områder.

Baseret på en solid søjle af erfaring

Vi er en innovativ virksomhed, der baseret på en solid søjle af erfaring yder kvalificeret rådgivning af højeste kvalitet.

Her kan du finde os

Aars

Kirkegade 1 9600 Aars

Vores medarbejdere

Advokat, direktør

ARBEJDSOMRÅDER:

Erhvervsrådgivning
Konkurs og rekonstruktion (autoriseret af skifteretten)
Landbrugsrådgivning
Bestyrelsesarbejde
Selskabsret
Familieretlige dokumenter
Ejendomshandler

cek@advhim.dk

Carsten Kjeldsen (MMCR)

Advokat

ARBEJDSOMRÅDER:

Erhvervsret
Selskabsret
Ejendomshandler
Familieret
Testamenter
Retssager
Personskadeerstatning

js@advhim.dk

Jørgen Stenum (H)

Advokat

ARBEJDSOMRÅDER:

Civile retssager
Selskabs- og finansieringsret
Ejendomshandler
Bolig- og erhvervslejeret
Entrepriseret

lkk@advhim.dk

Lars Kristian Kjær

Advokatfuldmægtig

ARBEJDSOMRÅDER:

Insolvensret
Inkasso
Retssager
Bolig- og erhvervslejeret
Erhvervsret

jel@advhim.dk

Jeff Emanuel Larsen

Sekretær

ARBEJDSOMRÅDER:

Inkasso
Konkurs

jb@advhim.dk
Tlf. 4177 4614

Jette Bruun

Sekretær

ARBEJDSOMRÅDER:

Konkurs og
tvangsopløsning
Gældssanering
Landbrugshandler

mp@advhim.dk
Tlf. 4177 4611

Maja Plambech

Sekretær

ARBEJDSOMRÅDER:

Bogholderi
Dødsbobehandling
Tvangsauktioner

mm@advhim.dk
Tlf. 4177 4613

Merete Mølgaard

Sekretær

ARBEJDSOMRÅDER:

Ejendomshandel
Landbrugsvirksomheders
overdragelse
Matrikulære forhold

mk@advhim.dk
Tlf. 4177 4619

Mona Kristiansen

Sekretær

ARBEJDSOMRÅDER:

Konkurs
Selskaber
Bogholderi

hde@advhim.dk
Tlf. 4177 4610

Hanne Dencker Larsen

Stud.jur.

student2@advhim.dk

Nicolai Mørk Jensen


Klientinformation


Advokatfirmaet Himmerland ApS  er organiseret som et anpartsselskab. Vores CVR.nr. er: 30525965.
Vi har klientbankkonti i Jutlander Bank A/S, Spar Nord Bank A/S og Den Jyske Sparekasse A/S. Medmindre andet aftales, vil betroede midler i din sag, blive indsat i et af disse pengeinstitutter. 

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantidækning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.) Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konto, herunder både klientbankkonti og egne konti. Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiordningens hjemmeside: www.gii.dk.

Advokaterne hos os er beskikket af Justitsministeriet og er en del af Advokatsamfundet. Alle advokater er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning, tegnet hos Tryg Forsikring. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Advokatfirmaet Himmerland ApS, uanset hvor advokatvirksomheden udøves. Vi anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre det aftales med klienten. Advokaterne hos os er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside: www.advokatsamfundet.dk.

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af Advokatfirmaet Himmerland ApS, kan klienten klage over salærets størrelse til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnævnet.dk.    

Om Advokatfirmaet Himmerland ApS                          

Åbningstider:
Mandag – torsdag: 9.00 – 16.00
Fredag: 9.00 – 15.00

Persondatapolitik


advokat@advhim.dk
98 62 40 00About

[leading]Add your preferred text here as a footnote to remind your visitors why they are here.[/leading]

This theme is completely responsive out of the box, as has been built to play nice with every screen size.

Delight your visitors with an amazing experience while they browse your site and read your content.

Recent News
16. januar 2017
25. februar 2013
8. februar 2013
6. februar 2013