Erhvervsrådgivning

Erhvervsrådgivning

Vi rådgiver bl.a. om følgende:

Salgs- og leveringsbetingelser

Samarbejdsaftaler og andre kontrakter

Selskaber, herunder valg af virksomhedsform

Virksomhedsoverdragelse og generationsskifte

Salgs- og leveringsbetingelser:

Gode salgs- og leveringsbetingelser er vigtige, uanset om du handler med andre virksomheder eller afsætter direkte til forbrugere.
Vi er vant til at tænke juridisk og vil gerne gennemgå dine standardvilkår og se, om de trænger til en opstramning, eller udarbejde et helt nyt sæt salgs- og leveringsbetingelser til dig, så dine standardvilkår stiller dig bedst muligt.

Samarbejdsaftaler og andre kontrakter:

Det kan være svært at udarbejde kontrakter, der er i overensstemmelse med lovgivningen, og det kan også være svært at overskue konsekvenserne af det, der står i en udarbejdet kontrakt. Når man først har underskrevet kontrakten, er det for sent at fortryde.
Det er derfor godt at have en erfaren rådgiver med på sidelinjen, uanset om man skal have udarbejdet eller gennemgået en juridisk kontrakt.

Selskaber og valg af virksomhedsform:

Vi kan stifte og registrere et selskab til dig med ganske kort varsel og til konkurrencedygtige priser.
Vi hjælper også gerne med at fremskaffe nødvendige oplysninger og med planlægningen samt øvrige selskabsdokumenter.
Når der er behov herfor, rådgiver meget gerne med udgangspunkt i dine/jeres konkrete behov om, hvilken virksomhedsform, der er optimal for din/jeres virksomhed.
Det er mange forskellige muligheder og mange hensyn, der skal varetages. Der kan være et stort behov for at begrænse den personlige hæftelse – og de skatteretlige aspekter skal også tænkes ind over.
Vi tilbyder også rådgivning ved opstart af egen virksomhed, herunder ved etablering af interessentskaber og aktie- og anpartsselskaber samt ved omstrukturering af eksisterende virksomheder/selskaber.
Kontakt os gerne så tidligt som muligt, så vi kan sørge for en fleksibel selskabsstruktur. Herved bliver det meget nemmere med senere etablering af datterselskaber, tilkøb af virksomheder, gennemførelse af generationsskifte eller frasalg af hele virksomheden. Vi sørger for, at den valgte selskabsstruktur passer til den konkrete virksomhed, samtidig med at den er skattemæssig optimal.
Vi står gerne til rådighed for et møde med en drøftelse af interesser og muligheder.

Virksomhedsoverdragelse og generationsskifte:

Den bedste måde at planlægge et generationsskifte på er at skabe et overblik over de beslutninger, der skal træffes. Vi kan ud fra vores kendskab til de mange aspekter hjælpe dig i denne fase.
Vi står klar til at bistå dig fra de første overvejelser og næste skridt med modningen af virksomheden, så den bliver salgsklar, til gennemførelsen af det egentlige ejerskifte.
Køb og salg af virksomheder vil typisk være en betydelig investering, så det er vigtigt, at processen håndteres rigtigt. Vi vil kunne sørge for at alle vigtige aspekter drages frem og tackles professionelt.
Vi har stor erfaring med virksomhedsoverdragelse. Der er rigtig mange forhold, som man skal være opmærksom på både ved køb og ved salg af en virksomhed. Der er behov for en advokat, som kan hjælpe med at fremskaffe alle relevante oplysninger og som kan skrive en kontrakt, der regulerer og tager højde for alle relevante aspekter.

About

[leading]Add your preferred text here as a footnote to remind your visitors why they are here.[/leading]

This theme is completely responsive out of the box, as has been built to play nice with every screen size.

Delight your visitors with an amazing experience while they browse your site and read your content.

Recent News
16. januar 2017
25. februar 2013
8. februar 2013
6. februar 2013