Fast ejendom

Fast ejendom

Køberrådgivning:

God køberrådgivning er vigtig i enhver bolighandel. Vi er vant til at tænke juridisk og økonomisk, og er derfor trænede i at finde de ubehagelige detaljer, som gemmer sig i de mange papirer om boligen, og som ikke er omtalt i købsaftalen.

Køb af parcelhus eller sommerhus:

Når en handel er underskrevet hos ejendomsmægleren, kan vi modtage dokumenterne direkte fra mægleren. Herefter gennemgår vi handlens dokumenter, indhenter nødvendige supplerende oplysninger, drøfter handlen og dens vilkår med jer samt udarbejder en godkendelsesskrivelse med eller uden vilkår.

Køb af landbolig:

Ved køb af boliger på landet er der en del supplerende forhold, der skal kontrolleres. Der skal fx foretages en vurdering af de byrder, der er pålagt den købte ejendom samt evt. usikkerheder omkring placering af de matrikulære grænser, nedsivningsanlæg, vandforsyningen, vej og lignende.

Tinglysning af skøde:

Foruden ovenstående køberrådgivning udfører vi ligeledes selv berigtigelsen af handlen, hvilket indeholder den tinglysningsmæssige ekspedition.
Ved køb af såvel køberrådgivning som berigtigelse opnår du sikkerhed og overvågning af handlens pengestrøm, fra du har underskrevet købsaftalen, og til handlen er tinglyst.

Omskødning af fast ejendom til medejer – fx i forbindelse med bodeling:

Dette benyttes typisk i forbindelse med separation eller skilsmisse, hvor den ene ægtefælle overtager den tidligere fællesejede ejendom. Der skal her udarbejdes et dokument, som anvendes ved overdragelsen af en ideel andel – typisk halvdelen – af en ejendom.
Dokumentet regulerer forholdene mellem parterne, og benyttes til den nødvendige tinglysning af overdragelsen, således at denne bliver gyldig overfor tredjemand.

Salg uden om ejendomsmægler. Repræsentation af den ene part:

Her kan vi yde bistand til udarbejdelse af købsaftale, afsluttende forhandlinger med den anden parts rådgiver, hjælp til fremskaffelse af tilstandsrapport og elrapport, ejerskifteforsikring og husforsikring, hjælp til fremskaffelse af administratorskema, ejendomsdatarapport, servitutter og andre papirer, hjælp til måleraflæsning og videregivelse af information til banker om købsaftale.

Køb på tvangsauktioner:

Vi tilbyder gennemgang af salgsopstilling, auktionsvilkår og handlens papirer.
Vil tilbyder også assistance med budgivning og indeståelse for omkostninger på tvangsauktion.
Vi kan naturligvis også rigtig gerne hjælpe dig med at få skøde på den ejendom, du har købt på tvangsauktion.

About

[leading]Add your preferred text here as a footnote to remind your visitors why they are here.[/leading]

This theme is completely responsive out of the box, as has been built to play nice with every screen size.

Delight your visitors with an amazing experience while they browse your site and read your content.

Recent News
16. januar 2017
25. februar 2013
8. februar 2013
6. februar 2013