Insolvensret og konkurs

Insolvensret og konkurs

Vi rådgiver inden for mange forskellige problemstillinger, da vi i nogle sager er ansat af en kreditor og i andre sager af den, der skylder pengene.
Vi kan udpeges som kurator – både på en skyldners foranledning eller efter en kreditors ønske.
Jo før, du henvender dig til os, jo bedre.

Rådgivning:

Vore rådgivning omfatter bl.a.:
Vurdering af den økonomiske situation og rådgivning om mulige løsninger.
Etablering af forskellige kreditoraftaler og aftaler med banken.
Omstrukturering og finansielle tilpasninger.

Indehaver og advokat Carsten Kjeldsen er af skifteretten i Aalborg autoriseret som kurator i konkurs- og rekonstruktionsboer og har stor erfaring på området.
Vi rådgiver om, hvorvidt og hvornår, det er fornuftigt at indgive konkursbegæring.
Vi har den erfaring og ekspertise, der skal til for at løse situationen på den bedst mulige måde.
Der er flere mulige konstruktioner, som kan anvendes, alt afhængig af, hvilket mål, man ønsker at arbejde hen imod.
Der er mange af værktøjerne, som er anvendelige både ved en økonomisk oprydning forud for videre drift, og ved ophør. Eksempelvis har mange stor udbytte af en akkord efter reglerne for rekonstruktion, og rekonstruktionsmodellen kan også anvendes ved en økonomisk oprydning efter et salg med underskud. Det overordnede formål med en rekonstruktion er at skabe økonomisk mulighed for en god og overskudsgivende fremtid.
Som ved enhver anden omstrukturering eller virksomhedsoverdragelse, så kræver en optimal løsning god rådgivning og planlægning.

Konkursboer:

I konkursboer er en erfaren kurators grundige og vedholdende gennemgang af boets forhold en forudsætning for, at kreditorerne får størst muligt udbytte, og at den konkursramte person / virksomhed kommer bedst muligt igennem og ud på den anden side af konkursen.
Ved en konkurs overtager kurator ledelsen af virksomheden. Herefter afvikles eller videreføres virksomheden i samarbejde med skyldneren. Skyldneren får under konkursen mulighed for at søge gældssanering på gunstige vilkår.

About

[leading]Add your preferred text here as a footnote to remind your visitors why they are here.[/leading]

This theme is completely responsive out of the box, as has been built to play nice with every screen size.

Delight your visitors with an amazing experience while they browse your site and read your content.

Recent News
16. januar 2017
25. februar 2013
8. februar 2013
6. februar 2013