Landboret

Vi rådgiver blandt andet om:

Køb og salg af landbrugsejendomme

Overtagelse af hele landbrugsbedrifter ved generationsskifte i familien eller mellem fremmede

Matrikulære ændringer, herunder udstykninger, arealoverførsel m.v.

Selskabskonstruktioner og valg af selskabsform, der passer til de konkrete forhold – også i forhold til skat

De øgede muligheder for landbrugsdrift efter liberaliseringen af landbrugsloven i 2010

Kontraktindgåelse med forpagtningskontrakter og leverandøraftaler

Panteretlige og finansieringsretlige problemstillinger

Forhold til myndighederne, tilladelser, påbud, miljøregler og krydsoverensstemmelse

Da finanskrisen kom, blev landbruget særlig hårdt ramt. Antallet af nødlidende landmænd steg voldsomt. I forlængelse heraf har vi oparbejdet stor erfaring med rådgivning i situationer, hvor økonomien strammer til. Vi har stor erfaring med rekonstruktion af bedriften samt forhandlinger om akkordordninger med banker og kreditforeninger, så sunde bedrifter kan videreføres.

About

[leading]Add your preferred text here as a footnote to remind your visitors why they are here.[/leading]

This theme is completely responsive out of the box, as has been built to play nice with every screen size.

Delight your visitors with an amazing experience while they browse your site and read your content.

Recent News
16. januar 2017
25. februar 2013
8. februar 2013
6. februar 2013