Afgifter

Under en række retsområder er der forskellige afgifter, du skal være opmærksom på skal betales. Vi rådgiver dig altid om, hvilke afgifter, du skal betale, når du opretter en sag hos os, og hvad de forskellige afgifter betyder.

Gaveafgift

Såfremt du påtænker at give gaver til din nærmeste familie, skal du være opmærksom på, at der muligvis skal betales gaveafgift. Gaveafgift skal betales, når du giver gaver over et bestemt beløb.
Vi rådgiver dig, om hvor meget der skal betales, hvad beløbsgrænsen er, og hjælper dig med at udfylde den blanket, du skal indsende.

Boafgift

Boafgift er en afgift, der muligvis skal betales, når du arver. Dette afhænger dog af boets størrelse, og hvem der arver. Der eksisterer således et bundfradrag, hvor der ikke skal betales boafgift, ligesom længstlevende ægtefælle ikke skal betale boafgift.

Tinglysningsafgift

Begrebet tinglysningsafgift dækker over et beløb, der skal betales i afgift til staten for at tinglyse et dokument. Afgiften skal eksempelvis betales ved tinglysning af et skøde og et pantebrev.
Tinglysningsafgiften består af to dele. Den består af et fast grundbeløb, samt et variabelt beløb, som skal udregnes for hvert dokument, der ønskes tinglyst.

Retsafgift

Retsafgift er et beløb, der skal betales til domstolene til administration af sagen. Størrelsen af retsafgiften afhænger som oftest af sagens økonomiske værdi og hvilken sagstype, der er tale om.

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os