Erhverv

Vi rådgiver bl.a. om følgende:

  • Salgs- og leveringsbetingelser
  • Samarbejdsaftaler og andre kontrakter
  • Selskaber, herunder valg af virksomhedsform
  • Virksomhedsoverdragelse og generationsskifte

Salgs- og leveringsbetingelser

Gode salgs- og leveringsbetingelser er vigtige, uanset om du handler med andre virksomheder eller afsætter direkte til forbrugere. Vi er vant til at tænke juridisk og vil gerne gennemgå dine standardvilkår og se, om de trænger til en opstramning, eller udarbejde et helt nyt sæt salgs- og leveringsbetingelser til dig, så dine standardvilkår stiller dig bedst muligt.

Samarbejdsaftaler og andre kontrakter

Det kan være svært at udarbejde kontrakter, der er i overensstemmelse med lovgivningen, og det kan også være svært at overskue konsekvenserne af det, der står i en udarbejdet kontrakt. Når man først har underskrevet kontrakten, er det for sent at fortryde.
Det er derfor godt at have en erfaren rådgiver med på sidelinjen, uanset om man skal have udarbejdet eller gennemgået en juridisk kontrakt.

Selskaber og valg af virksomhedsform

Vi kan stifte og registrere et selskab til dig med ganske kort varsel og til konkurrencedygtige priser.
Vi hjælper også gerne med at fremskaffe nødvendige oplysninger og med planlægningen samt øvrige selskabsdokumenter.

Når der er behov herfor, rådgiver meget gerne med udgangspunkt i dine/jeres konkrete behov om, hvilken virksomhedsform, der er optimal for din/jeres virksomhed.
Det er mange forskellige muligheder og mange hensyn, der skal varetages. Der kan være et stort behov for at begrænse den personlige hæftelse – og de skatteretlige aspekter skal også tænkes ind over.
Vi tilbyder også rådgivning ved opstart af egen virksomhed, herunder ved etablering af interessentskaber og aktie- og anpartsselskaber samt ved omstrukturering af eksisterende virksomheder/selskaber.

Kontakt os gerne så tidligt som muligt, så vi kan sørge for en fleksibel selskabsstruktur. Herved bliver det meget nemmere med senere etablering af datterselskaber, tilkøb af virksomheder, gennemførelse af generationsskifte eller frasalg af hele virksomheden. Vi sørger for, at den valgte selskabsstruktur passer til den konkrete virksomhed, samtidig med at den er skattemæssig optimal.

Vi står gerne til rådighed for et møde med en drøftelse af interesser og muligheder.

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os