Fremtidsfuldmagt

Formål

Pr. 1. september 2017 blev det muligt at oprette fremtidsfuldmagter. Som navnet indikerer er der tale om en fuldmagt, som sætte i kraft en gang i fremtiden. Formålet er, at du kan give fuldmagt til en eller flere personer, som du selv udpeger, i det tilfælde, at du bliver syg eller mister evnen til selv at varetage dine økonomiske eller personlige forhold. Personen/personerne, du giver fuldmagt til vil herefter repræsenterer dig og handle på dine vegne.
Den sættes altså først i kraft, hvis du bliver syg, mentalt svækket mv.

Hvem?

Du kan oprette fremtidsfuldmagt, såfremt du er fyldt 18 år og er i stand til at handle fornuftsmæssigt. Du skal altså være i stand til at vide konsekvenserne af fremtidsfuldmagten.
Som fuldmagtshavere kan du som udgangspunkt vælge frit. Det er dog en betingelse, at personen ikke må være under 18 år, når fremtidsfuldmagten sættes i kraft. I forbindelse med valget af personer kan du også vælge subsidiære person, som skal indtræde, hvis de primære ikke kan/vil varetage hvervet.

Vi tilbyder

Hos Advokatfirmaet Himmerland ApS tilbyder vi oprettelse, udarbejdelse og indlæsning af din fremtidsfuldmagt i Fremtidsfuldmagtsregistreret. Dette til yderste favorable priser – især ved oprettelse af mere end blot én.

Kontakt derfor os, hvis du selv vil bestemme, hvem der skal varetage dine forhold, hvis du skulle blive syg eller mentalt svækket.

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os