Fri proces og retshjælpsforsikring

Fri proces

Fri proces betyder, at du som udgangspunkt ikke skal betale nogen sagsomkostninger, idet statskassen betaler for omkostningerne forbundet med retssagen. Formålet er at sikre personer med begrænset økonomisk kapacitet mulighed for også at føre retssager.
I forbindelse med din retssag hos os, vil vi derfor sørge for at undersøge mulighederne for at søge om fri proces for dig. Du skal således ikke bekymre dig om, om det er muligt for dig, idet du overdrager ansvaret herfor til os.

Der er forbundet en række betingelser til adgangen til fri proces. Undersøgelse af betingelserne tager vi os også fuldt ud af. Herunder sikrer vi, at du ikke har en retshjælpsforsikring, der dækker i stedet, da der i så fald ikke gives fri proces.

Retshjælpsforsikring

Uanset om du vil ansøge om fri proces eller ej, er det altid relevant at undersøge mulighederne for at få dækket omkostningerne til en retssag af en retshjælpsforsikring.

Der kan være tilknyttet en retshjælpsforsikring til en række forskellige forsikringer. Det kan bl.a. være tilknyttet en indboforsikring, en husforsikring eller en bådforsikring. Ved overdragelse af din sag til os kan du trygt regne med, at vi undersøger mulighederne for at få dækket omkostningerne af din forsikring.

Det er herefter op til det enkelte forsikringsselskab at tage stilling til, om forsikringen dækker den konkrete sag, men vi vil varetage dine interesser så godt som overhovedet muligt i den forbindelse.

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os