Gældssanering

Ved gældssanering bliver din gæld nedsat eller også borfalder den helt. Der er nogle betingelser som du skal opfylde for at kunne søge gældssanering, du skal for eksempel have en fast varig indkomst, og du skal dokumentere at du ikke kan betale din gæld i de følgende år. Dertil er der nogle begræns-ninger, såsom du ikke må have stiftet gælden med henblik på at søge gældssanering.
Hvem kan få det?

Gældssanering kan søges af alle private personer, som har sat sig i en situation, hvor deres gæld er blevet uoverskuelig.

Hvad betyder gældssaneringen?

Gældssaneringen betyder at al den gæld som er stiftet inden skifteretten indleder sagen om gælds-sanering er omfattet af gældssaneringen. Gælden bliver nedsat til en procentsats, dette kan være 0, så al ens gæld bortfalder. Såfremt gælden ikke sættes til 0, så skal den resterende gæld normalt betales over en 5 årig periode. Her gælder der særlige regler, hvis det er erhvervsmæssig gæld i forbindelse med en konkurs.

Hvordan får du gældssaneringen?

Gældssanering kan søges ved at udfylde et ansøgningsskema og aflevere denne til skifteretten. Med dette ansøgningsskema skal du medsende diverse bilag for dig og din ægtefælle, så skifteretten kan vurdere din sag ud fra husstanden.

Når ansøgningen er fremsendt, så vil skifteretten indkalde dig til et uddybende møde, hvorefter skifteretten tager stilling til om der er grundlag for at indlede en gældssanering. Den normale sags-behandlingstid vil ligge på 6-10 måneder fra ansøgningen er afsendt til den endelige kendelse.
Vi rådgiver om dine muligheder for at søge gældssanering, samt hjælper med hele processen, så hvis din gæld er blevet alt for uoverskuelig så kontakt os, så vi kan holde et møde om, hvordan du kommer af med gælden.

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os