Konkurs

Hos Advokatfirmaet Himmerland ApS har vi mange års erfaring med håndtering af insolvensret. Vi sørger for hurtigt og effektivt at vurdere den økonomiske situation, så vi kan rådgive bedst muligt om den løsning der passer til dig.

Vi rådgiver indenfor:

  • Konkurs
  • Rekonstruktion
  • Akkord
  • Likvidation
  • Gældsernæring
Konkursens betydning

En virksomhed kan erklæres konkurs, hvis virksomheden er insolvent. Virksomheden er insolvent, såfremt den ikke kan betale sine gældsforpligtelser, efterhånden som de forfalder, og denne manglende betalingsevne ikke er midlertidig.

Formålet her, er at få afviklet virksomheden aktiver til kreditorer og panthavere, så kreditorerne får mest muligt. Med vores mange årige erfaring indenfor konkurssager, har vi mulighed for at rådgive dig, uanset om du er en kriseramt virksomhed, en kreditor der ønsker sine penge eller en helt tredje som er indblandet i konkursen.

Hvordan starter konkursen?

Hvis virksomheden bliver insolvent, så skal der indgives en konkursbegæring, før virksomheden går konkurs. Konkursbegæringen kan indgives af virksomheden selv, en kreditor eller en ansat som ikke modtager sin løn.

Spørgsmålet om, hvorvidt der skal indgives konkursbegæring, er bedst at stille sig selv i godt tid, og søge den nødvendige rådgivning. Vi har håndteret mange forskellige sager indenfor insolvens, både store som lille, og vores erfaring er, jo før du søger hjælp jo mere kan der gøres, og jo større er chancen for, at vi kan redde din virksomhed.

Konkursens behandling

Når virksomheden kommer under konkurs, kan ejeren af virksomheden ikke længere råde over virksomhedens midler. Det er kun kuratoren, som kan råde over de aktiver der er i virksomheden. Her er det kurators opgave at afvikle virksomheden, ved at sælge aktiver på en forsvarlig måde. Vi er autoriseret som kurator af skifteretten i Aalborg, og har meget erfaring på området. Vi kan udpeges som kurator, både på skyldners foranledning eller efter en kreditors ønske, og vi ser det som vores fornemmeste opgave at sørge for kreditorerne får størst muligt udbytte og den konkursramte kommer bedst muligt ud på den anden side af konkursen.

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os