Landbrug

Vi rådgiver blandt andet om:

  • Køb og salg af landbrugsejendomme
  • Overtagelse af hele landbrugsbedrifter ved generationsskifte i familien eller mellem fremmede
  • Matrikulære ændringer, herunder udstykninger, arealoverførsel m.v.
  • Selskabskonstruktioner og valg af selskabsform, der passer til de konkrete forhold – også i forhold til skat
  • De øgede muligheder for landbrugsdrift efter liberaliseringen af landbrugsloven i 2010
  • Kontraktindgåelse med forpagtningskontrakter og leverandøraftaler
  • Panteretlige og finansieringsretlige problemstillinger
  • Forhold til myndighederne, tilladelser, påbud, miljøregler og krydsoverensstemmelse

Da finanskrisen kom, blev landbruget særlig hårdt ramt. Antallet af nødlidende landmænd steg voldsomt. I forlængelse heraf har vi oparbejdet stor erfaring med rådgivning i situationer, hvor økonomien strammer til. Vi har stor erfaring med rekonstruktion af bedriften samt forhandlinger om akkordordninger med banker og kreditforeninger, så sunde bedrifter kan videreføres.

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os