Lejeret

Vi rådgiver både om erhvervslejeaftaler og private lejeaftaler.

Erhvervslejeaftaler:

Ved erhvervslejeforhold har udlejer og lejer som udgangspunkt frihed til at aftalefrihed. Men hvis de intet har aftalt, bestemmes udlejers og lejers rettigheder og forpligtelser af reglerne i erhvervslejeloven. Loven indeholder også enkelte bestemmelser, der ikke kan fraviges ved aftale. Så når du skal indgå et erhvervslejemål, har både erhvervslejekontrakten og erhvervslejeloven stor betydning.

Kontrakten Når du skal til at indgå en ny erhvervslejekontrakt, er det vigtigt, at du sætter dig grundigt ind i lejekontraktens bestemmelser og konsekvenserne af disse – både på kort og på lang sigt. Det samme gælder, hvis du har en bestående erhvervslejekontrakt, der skal genforhandles.

Vi tilbyder

Vi kan hjælpe dig med at undersøge lejekontrakten, om lejemålet er erhvervsbeskyttet, om der er aftalt uopsigelighed, med hvilket opsigelsesvarsel du evt. kan opsige, og om du kan kræves erstatning m.v.

Det er derfor vigtigt, at du kontakter os, så vi sammen kan gennemgå erhvervslejekontrakten og den konkrete situation, og så du kan få en vurdering af din retsstilling, inden du foretager dig yderligere. På denne måde sikres du, at der ikke gemmer sig ubehagelige overraskelser for dig i vilkårene i kontrakten.

Private lejeaftaler:

For lejer indebærer en lejeaftale et hjem – for udlejer er det typisk en investering. For begge parter er det vigtigt, at der er styr på, hvem der er ansvarlig for vedligeholdelse, hvad huslejen er, samt hvilke frister der skal overholdes i forbindelse med opsigelse eller fraflytning.

Kontrakten

En lejeaftale er gyldig, uanset om I har en lejekontrakt eller ej. Hvis der opstår uoverensstemmelser, er en lejekontrakt dog et vigtigt redskab for dig, hvorfor vi altid anbefaler dig, at du har en lejekontrakt.

Lejekontrakten skal opfylde en række krav for at være gyldig, ligesom du skal være opmærksom på, at der i lejeloven er en række bestemmelser, som ikke kan fraviges. Dette er bestemmelser, der skal beskytte lejeren.

Vi gennemgår alle detaljerne i din lejekontrakt. Det betyder, at du kan være sikker på, at ting som fristerne i forbindelse med opsigelse, ansvarsfordelingen ved vedligeholdelse, og lejens størrelse er gyldige.

Kontakt os

Uanset hvilken lejekontrakt du skal indgå kan du altid kontakte os for kompetent rådgivning. Vi gennemgår din lejekontrakt, påpeger særlige vilkår, og hjælper dig, hvis der opstår konflikter under lejeforholdet.

Vores erfaring siger, at jo før du kontakter os, jo bedre. Hvis du kontakter os allerede til gennemgang af din lejekontrakt sikrer vi, at kontrakten lever op til alle gældende krav, samt at den indgås på vilkår, du er enige i.

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os