Rekonstruktion

Hvad betyder rekonstruktion?

Rekonstruktion dækker over det gamle begreb betalingsstandsning. Så hvis et selskab eller en person bliver insolvent, så kan vedkommende begæres under rekonstruktionsbehandling. Rekonstruktions- behandlingen starter ved, at en begæring om rekonstruktion indleveres til skifteretten, hvorefter skif-teretten udpeger en rekonstruktør og en regnskabskyndig tillidsmand. Begæringen kan indgives til skifteretten af både skyldner og dennes kreditorer.

Rekonstruktørens opgave er, i samarbejde med skyldner, at undersøge mulighederne for at den pågældende virksomhed gøres levedygtig igen. Med vores mange års erfaring, som rekonstruktør kan vi hjælpe dig og din virksomhed mod en god og overskudsgivende fremtid. Vi hjælper naturligvis også med, at anmeldelse af krav i rekonstruktion, samt er behjælpelig med hvad du gør, hvis din samarbejdspartner bliver taget under rekonstruktion.

Formålet med rekonstruktionen

Formålet med en rekonstruktion er at få virksomheden til at blive levedygtig igen. Vi hjælper dig med at træffe de svære beslutninger og rådgiver om, hvorvidt det ville være en god ide at lave en akkord eller overdrage dele eller hele din virksomhed. Resultatet kan også være en blanding af de to, så din virksomhed kan fortsættes.

Når virksomheden er under rekonstruktion, kan der ikke indgives konkursbegæring, men såfremt rekonstruktionen ikke lykkedes, så overgår selskabet automatisk til konkursbehandling, hvorfor jo før i processen du tager fat i os, jo mere kan der gøres for din virksomhed.

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os