Retssager & konfliktløsning

Hos Advokatfirmaet Himmerland ApS beskæftiger vi os med alle typer af tvister:

Civile retssager
Straffesager
Voldgiftssager
Sager ved nævn og råd af enhver art
Derudover beskæftiger vi os med mægling.

Erfaring

Vi har stor erfaring med løsning af tvister, og har derfor gode muligheder for at forudsige en sags forløb, herunder vejlede om, hvilket slutresultat der kan forventes. På den baggrund vil vi inden opstart af den egentlige sagsbehandling lave en foreløbig vurdering af, om der er grund til at ofre penge på en advokat.

Varetager dine interesser

Hvis vi – når vi har hørt om din konflikt – vurderer, at der er grundlang for at gå videre, vil vi tilbyde en nærmere undersøgelse af forholdene og en gennemgang af sagens oplysninger og dokumenter.

I den forbindelse undersøger vi altid, om du har mulighed for at søge dækning hos enten staten og/eller dit forsikringsselskab for dele af omkostningerne. En retshjælpsforsikring er ofte indeholdt i din indboforsikring, men din husforsikring eller erhvervsforsikring kan ligeledes indeholde en sådan. Afhængig af dine økonomiske forhold kan der endvidere være grundlag for at søge om fri proces.

Omkostningseffektiv

Da en retssag ofte er langvarig og omkostningstung, undersøger vi derfor altid inden retssagen mulighederne for at løse sagen på anden vis – for eksempel via et forlig eller mediation.
Uanset hvilken måde din konflikt skal løses på, forsikrer vi om, at vi altid bestræber os på at afslutte konflikten hurtigst og bedst muligt. Overlader du din konflikt til os, kan du således være sikker på, at vi sørger for at sikre en omkostningseffektiv løsning, hvorfor du kan trygt overlade ansvaret til os.

Detaljeorienteret

Vi mener, at en detaljeret og perfektionistisk forberedelse er grundlaget for at sikre dig den mest favorable afgørelse. Af den årsag analyserer vi derfor altid sagens juridiske muligheder samt risici ned til mindste detalje.

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os