Selskabsret

Hos Advokatfirmaet Himmerland ApS rådgiver vi blandt andet om:

 • Aktieselskaber, anpartsselskaber, interessentskaber, partnerskaber mv.
 • Valg af virksomhedsform
 • Stiftelse af selskaber
 • Omdannelse af IVS
 • Kapitaludvidelser
 • Ejeraftaler
 • Fonde
 • Selskabers ophør
 • Omdannelse af selskaber
 • Fusioner
 • Vedtægter

At have styr på de juridiske forhold ved din virksomhed er af afgørende betydning. Vi ved, at uanset virksomhedsform, har din virksomhed har stor betydning for dig, og vi gør derfor vores ypperste for at sikre din virksomheds juridiske forhold.

Din konkrete situation

Vi kan herunder være behjælpelige med at stifte og registrere et selskab med ganske kort varsel og til yderst konkurrencedygtige priser. Derudover er vi gerne behjælpelige med at fremskaffe nødvendige oplysninger samt øvrige selskabsdokumenter. Vi rådgiver gerne med udgangspunkt i dine/jeres konkrete behov, og anbefaler derfor altid en virksomhedsform, der passer optimalt.

Forebyg krisesituation

Fremfor først at gøre brug af advokatbistand, når en krisesituation opstår, anbefaler vi altid at forebygge sådanne situationer. Ved at have advokatbistand fra starten af din virksomheds levetid, minimeres og forebygges risikoen for fremtidige krisesituationer.

Der er mange risici og juridiske forhold, der skal afdækkes, og det kan virke uoverskueligt. Med os ved din side sørger vi for, at der hele tiden er overblik over din juridiske situation, og stiller dermed dig og din virksomhed bedst muligt til fremtiden.

Jo før, jo bedre Kontakt os gerne så tidligt som muligt, så vi kan sørge for en fleksibel selskabsstruktur. Herved bliver det nemmere med senere etablering af datterselskaber, tilkøb af virksomheder, gennemførelse af generationsskifte eller frasalg af hele virksomheden. Vi sørger for, at den valgte selskabsstruktur passer til den konkrete virksomhed, samtidig med at den er skattemæssig optimal.

Vi står gerne til rådighed for et møde, hvor vi kan drøfte interesser og muligheder.

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os