Tvister

Vi beskæftiger os med alle typer af tvister:

  • Civile retssager
  • Straffesager
  • Voldgiftssager
  • Sager ved nævn og råd af enhver art
  • Derudover beskæftiger vi os med mægling.

Vi har stor erfaring med konfliktløsning og har derfor gode muligheder for at forudsige en sags forløb, herunder vejlede dig om, hvilket slutresultat du kan forvente.
Før vi påbegynder en egentlig sagsbehandling, vil vi lave en foreløbig vurdering af, om du har grund til at ofre penge på en advokat.

Hvis vi – når vi har hørt om din konflikt – vurderer, at der er grund til at få videre, vil du blive tilbudt en nærmere undersøgelse af forholdene og en gennemgang af sagens oplysninger, herunder dokumenter.

I den forbindelse undersøger vi altid, om du har mulighed for at søge dækning hos enten staten og/eller dit forsikringsselskab for dele af omkostningerne.
Du har ofte en retshjælpsforsikring i din indboforsikring, men din husforsikring eller erhvervsforsikring kan også indeholde en retshjælpsforsikring.
Afhængig af dine økonomiske forhold kan der også være grundlag for at søge om fri proces.
Det er altid belastende at være en del af en konflikt, og derfor er det en god ide for dig at lade os afslutte din konflikt hurtigst og bedst muligt.

Overlader du din konflikt til os, kan du være sikker på, at vi sørger for at få tingene løst på den bedst mulige måde. Du kan trygt overlade ansvaret til os, så du i stedet kan koncentrere dig om dit liv.

Vi mener, at en detaljeret, perfektionistisk forberedelse er grundlaget for at kunne overbevise dommeren om, at netop du har ret, uanset hvilke indvendinger og beviser din modpart fremfører.
En retssag er dyr og ofte langvarig. Den varer typisk mellem 8 og 18 måneder. En retssag er desværre ofte nødvendig for at få en konflikt løst.

Før vi anbefaler at føre en retssag, undersøge vi derfor altid mulighederne for at løse sagen på anden måde.

Dette kan være et forlig eller måske via mediation.

Advokat og indehaver Carsten Kjeldsen (MMCR) er uddannet mediator, og hvis du er interesseret i at gå den vej, vil han ofte med sin kombination af menneskelig indsigt og jura kunne spare dig både tid, penge og bekymringer ved at tilbyde en løsning i form af konfliktmægling og mediation.
Konfliktløsning via mægling og mediation indebærer, at begge parter er tilfredse med den måde, som en konflikt bliver løst på. I mange situationer kan parterne derfor efterfølgende fortsætte deres samarbejde på en konstruktiv måde.

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os